'De Britse regering moet de circulaire economie erkennen als de sleutel tot het bereiken van Net Zero'

17 mei 2023

Met ASKAR SHEIBANI

CEO, Comtek Network Systems UK en voorzitter, DBF

De circulaire economie is simpelweg het gezond verstand dat onze voorouders routinematig in hun dagelijks leven toepasten.

Definitie van de circulaire economie:

“Producten ontwerpen die duurzamer, herbruikbaar, herstelbaar en recycleerbaar zijn en daarom zo lang mogelijk in omloop worden gehouden. Naast innovaties op het gebied van productontwerp, betekent het ook een verandering van de manier waarop we goederen en diensten consumeren en gebruiken, en een heroverweging van het consumentisme als samenleving”.

Helaas hebben de meeste fabrikanten gekozen voor een lineaire economie puur om er zoveel mogelijk winst uit te halen, ondanks de hoge kosten voor het milieu en het menselijk welzijn.

Definitie van de lineaire economie:

“De lineaire economie is de term voor onze huidige geglobaliseerde economie waarin we hulpbronnen ontginnen, producten vervaardigen, gebruiken en vervolgens weggooien. Het is gebaseerd op massaproductie en een consumentistische levensstijl van wegwerpproducten met een korte levensduur, zoals verschillende elektronische producten, mobiele telefoons, modeartikelen zoals sportschoenen en kleding, en luxeartikelen zoals wasmachines en auto's.”

De verspilling en schade die de lineaire economie aan de aarde toebrengt, is enorm. Sommige van deze boosdoeners zijn grote merknamen in telecommunicatie, mode en consumentenelektronica.

Als we de klimaatnoodsituatie serieus willen aanpakken, moeten we strikte wetgeving opstellen om fabrikanten te ontmoedigen en hen te dwingen te veranderen en de circulaire economie te omarmen.

Het "Recht op reparatie" moet worden verankerd in de Britse wetgeving. Fabrikanten die het opzettelijk moeilijk maken om hun producten te repareren, moeten worden gestraft. 

De textiel- en mode-industrie zijn 's werelds grootste vervuilers; meer dan alle vluchten en zeescheepvaart samen. Het is verantwoordelijk voor ongeveer 10% van de wereldwijde vervuiling, veroorzaakt 92 miljoen ton afval en verbruikt ongeveer 80 biljoen liter water.

Helaas wordt de overgrote meerderheid van al het afval, vooral elektronisch afval, gedumpt in arme ontwikkelingslanden, waardoor hun milieu wordt vervuild met giftige stoffen.

De Britse regering zou toch zeker wakker moeten worden en effectief milieubeleid moeten voeren om het VK te bevrijden van de nadelen van de lineaire economie.

De circulaire economie zal het VK niet alleen helpen met zijn Net Zero-doelstelling, maar zal ook broodnodige duurzame banen creëren bij reparaties en onderhoud. Het verlengen van de levenscyclus van producten, het herfabriceren, herbestemmen en hergebruiken van producten zal kosten en afval drastisch verminderen.

Het implementeren en stimuleren van de circulaire economie is veel pragmatischer, duurzamer en eenvoudiger, omdat het onze gemeenschappen enorm veel welvaart en economisch voordeel zal opleveren.