CEO, Comtek Network Systems UK Ltd en voorzitter van de DBF De gouden kans voor het VK om de regels voor openbare aanbestedingen te hervormen, zou op schandelijke wijze gemist kunnen worden. Het voorstel van de regering om de overgrote meerderheid van de EU-richtlijnen inzake overheidsopdrachten over te nemen, is een gemiste...