Garantiebeleid

Inhoudsopgave

 1. Garantie applicatie
 2. Garantieperiode
 3. Garantiedekking
 4. Garantie procedure
 5. Garantie uitzonderingen
 6. Geen fout gevonden retourneren

Garantie applicatie

Bij verzending geeft Comtek netwerksystemen (NL) Ltd ("Comtek") garantie op alle gekochte en / of gerepareerde goederen.

Garantieperiode

Alle hardware die wordt gerepareerd of gekocht, ongeacht de staat, krijgt een garantie. Netwerk- en telecommunicatiehardware wordt geleverd met 12 maanden garantie, behalve de onderstaande uitzonderingen.

Alle arbeid door ingenieurs van Comtek wordt geleverd met 12 maanden garantie.

Garantiedekking

De garantie dekt alle defecten van een product bij normaal gebruik tijdens de garantieperiode, behalve de onderstaande uitzonderingen.

Garantie procedure

Voor artikelen die niet onder de garantie vallen, dient de klant het verkooppunt bij Comtek op de hoogte te stellen van de storing. Als wordt vastgesteld dat het apparaat moet worden teruggestuurd naar Comtek, is het de verantwoordelijkheid van de klant om ervoor te zorgen dat het apparaat veilig wordt verpakt voor transport.

Comtek verstrekt de klant een RMA-nummer, dit moet op het pakket worden geplaatst. Het defecte artikel moet worden teruggebracht naar de door de verkoper gevraagde bestemming.

Bij veilige aankomst in de faciliteiten van Comtek, zal het apparaat worden geïnspecteerd om te controleren of het binnen de garantie valt. Zodra is vastgesteld dat de garantie van toepassing is op het apparaat, gaat Comtek over tot reparatie of vervanging, zonder extra kosten, van producten of onderdelen van producten die defect blijken te zijn.

Comtek behoudt zich het recht voor om een ​​volledige terugbetaling van de oorspronkelijke reparatie of het product uit te geven als het originele item als Onherstelbaar wordt beschouwd of een vervanging oneconomisch haalbaar is.

Garantie uitzonderingen

De garantie vervalt voor het volgende;

 • Schade aan een product als gevolg van knoeien met hardware of software
 • Door de klant veroorzaakte schade
 • Door derden veroorzaakte schade
 • Externe milieuschade
 • Onjuiste verpakking en verzending (dergelijke claims moeten aan de koerier worden getoond)
 • Elke eenheid ontbreekt het Comtek-garantielabel
 • Falen van onvervangbare onderdelen na 30 dagen van levering, tenzij gekoppeld aan de oorspronkelijke reden voor reparatie. (dwz optische lasers, gepatenteerde chips en unieke BGA's). (Dit is niet van toepassing op productverkopen)
 • Alle randapparatuur, inclusief bureautelefoons, faalt 3 maanden na verzenddatum

Geen fout gevonden retourneren

Comtek behoudt zich het recht voor kosten in rekening te brengen voor het testen van geretourneerde producten die volledig werken. Garantie wordt niet verlengd na de test, tenzij uitdrukkelijk overeengekomen.